Cafès científics

Els cafès científics promouen el debat entre els científics i el públic en general. Els cafès científics creen un espai on el públic pot fer preguntes i discutir amb els experts científics a través d’un canal de comunicació directe.

Els cafès científics són una eina que permet la transmissió del coneixement científic a la societat en un ambient relaxat i de forma interactiva.


Anteriors cafès científics