Tallers


BIOcomuniCA’T es desplaça al teu institut o escola per realitzar tallers científics interactius que complementen els coneixements adquirits pels alumnes en l’àrea de la biologia i la biotecnologia.

Les activitats que proposem permeten als estudiants endinsar-se en el descobriment de la ciència en la seva aula i tocar la ciència amb les seves pròpies mans.

Els nostres tallers són personalitzats i són adaptables en temps i nivell als requeriments específics de cada grup d’alumnes.

Oferim també la possibilitat d’estimular l’aprenentatge a través d’eines multimèdia.

El taller pot tenir lloc en qualsevol espai d’un centre educatiu: BIOcomuniCA’T porta tot l’equip necessari per a realitzar el taller.

Genètica

Fes un test estàndard d’identificació de grups sanguinis (AB0 i RH) utilitzant sang i anti- sèrums sintètics, per demostrar la genètica mendeliana.

Gens i ambient

L’Alzheimer és una malaltia multifactorial. Interpreta el quadre clínic d’hipotètics pacients visualitzant plaques amiloides i analitzant les possibles causes genètiques i ambientals implicades.

Els enzims, estructura i funció catalítica

L’estructura tridimensional d’una proteïna és important perquè pugui fer la seva funció dins la cèl·lula. Fes un test d’activitat enzimàtica d’un enzim natural per comprovar-ho!

Bioinformàtica

Alinea seqüències de gens i de proteïnes i aprèn com es pot estudiar l’evolució de les espècies o l’aparició de malalties genètiques. Aprèn biologia comparant gens i proteïnes!

Gens, teixits i òrgans

Aprèn com s’ho fa un organisme per construir tots els òrgans i teixits que el formen a partir del mateix ADN. Extreu ADN de diferents òrgans i mira com canvia l’expressió gènica de cada teixit.

Biologia de sistemes

La biologia de sistemes interrelaciona les complexes xarxes que formen un organisme. Entra en una d’aquestes xarxes d’un sistema i aprèn a extreure’n informació.

Biotecnologia

Aconsegueix que uns bacteris fabriquin una proteïna fluorescent amb l’ajuda de tècniques d’enginyeria genètica. Aplica conceptes de transcripció i traducció, i de regulació de l’expressió gènica.

Regulació gènica

Moltes malalties com el càncer o la diabetis són el resultat d’alteracions en l’expressió de molts gens. Prepara un microarray i visualitza els canvis en l’expressió gènica per entendre les causes de malalties multifactorials i la utilitat de la medicina personalitzada.

Biologia molecular

Extreu ADN d’un aliment i aprèn a detectar la presència d’un gen en un aliment transgènic mitjançant tècniques de biologia molecular i eines bioinformàtiques.

El sistema immunitari

Coneix els diferents tipus de cèl·lules que formen la nostra barrera de defensa. Analitza diferents casos de respostes immunitàries i aprèn les bases de la immunitat.