Biologia de sistemes

La biologia de sistemes interrelaciona les complexes xarxes que formen un organisme. Entra en una d’aquestes xarxes d’un sistema i aprèn a extreure’n informació.

La biologia de sistemes és una branca emergent de la biologia: el fet que els gens no funcionen de forma aïllada sinó que són part d’una xarxa fa que la seva funció no es pugui valorar de forma aïllada sinó que s’hagi de valorar globalment. S’aprendran les bases de la biologia de sistemes a través d’una xarxa concreta de gens i proteïnes.

El taller té una durada de 2 hores.

Tot el material necessari per dur a terme el taller serà facilitat per BIOcomuniCA’T. El preu del taller inclou un dossier individual per alumne.

més informació

El preu del taller és de 300 euros per classe (max. 30 alumnes). Per centres educatius de fora de Barcelona cal sumar les despeses de desplaçament (0.4€ per Km).