Biologia molecular

Extreu ADN d’un aliment i aprèn a detectar la presència d’un gen en un aliment transgènic mitjançant tècniques de biologia molecular i eines bioinformàtiques.

S’extraurà ADN d’un aliment i s’aprendrà a detectar la presència d’un gen concret en un aliment. Es visualitzarà l’ADN en un gel d’agarosa i s’aprendrà a discriminar entre un aliment transgènic i un aliment no transgènic. S’explicaran les tècniques de biologia molecular que hi ha darrere del disseny de l’aliment transgènic en qüestió i es debatran temes bioètics relacionats.

El taller té una durada de 2 hores.

Tot el material necessari per dur a terme el taller serà facilitat per BIOcomuniCA’T. El preu del taller inclou un dossier individual per alumne.

més informació

El preu del taller és de 300 euros per classe (max. 30 alumnes). Per centres educatius de fora de Barcelona cal sumar les despeses de desplaçament (0.4€ per Km).