BIOtecnologia

Aconsegueix que uns bacteris fabriquin una proteïna fluorescent amb l’ajuda de tècniques d’enginyeria genètica. Aplica conceptes de transcripció i traducció, i de regulació de l’expressió gènica.

Es treballarà la universalitat del codi genètic i el dogma central de la biologia molecular (DNA —> RNA —> PROTEÏNES). S’aplicaran els conceptes bàsics de transcripció, tradució i regulació gènica mitjançant la transformació de bacteris per aconseguir que expressin una proteïna verda (green fluorescent protein – GFP). Es transformaran bacteris amb ADN que codifica per la proteïna GFP. S’induirà la producció de proteïna GFP dels bacteris transformats.

El taller té una durada de 2 hores.

Tot el material necessari per dur a terme el taller serà facilitat per BIOcomuniCA’T. El preu del taller inclou un dossier individual per alumne.

més informació

El preu del taller és de 300 euros per classe (max. 30 alumnes). Per centres educatius de fora de Barcelona cal sumar les despeses de desplaçament (0.4€ per Km).