El sistema immunitari

Coneix els diferents tipus de cèl·lules que formen la nostra barrera de defensa. Analitza diferents casos de respostes immunitàries i aprèn les bases de la immunitat.

Es presentaran les cèl·lules immunitàries de la sang i es treballarà el concepte antigen- anticòs. Es determinarà l’abundància de cèl·lules limfocitàries d’hipotètics pacients en diferents casos clínics.

El taller té una durada de 2 hores.

Tot el material necessari per dur a terme el taller serà facilitat per BIOcomuniCA’T. El preu del taller inclou un dossier individual per alumne.

més informació

El preu del taller és de 300 euros per classe (max. 30 alumnes). Per centres educatius de fora de Barcelona cal sumar les despeses de desplaçament (0.4€ per Km).