Els enzims, estructura i funció catalítica

L’estructura tridimensional d’una proteïna és important perquè pugui fer la seva funció dins la cèl·lula. Fes un test d’activitat enzimàtica d’un enzim natural per comprovar-ho!

S’utilitzaran eines bioinformàtiques per poder visualitzar l’estructura tridimensional d’un enzim. Els enzims són proteïnes que catalitzen una reacció i permeten a un organisme estalviar energia i temps a l’hora de realitzar complexes reaccions bioquímiques.

El taller té una durada de 2 hores.

Tot el material necessari per dur a terme el taller serà facilitat per BIOcomuniCA’T. El preu del taller inclou un dossier individual per alumne.

més informació

El preu del taller és de 300 euros per classe (max. 30 alumnes). Per centres educatius de fora de Barcelona cal sumar les despeses de desplaçament (0.4€ per Km).