Genètica

Fes un test estàndard d’identificació de grups sanguinis (AB0 i RH) utilitzant sang i anti- sèrums sintètics, per demostrar la genètica mendeliana.

S’utilitzarà sang i anti-sèrums sintètics per determinar el grup sanguinis d’hipotètics individus. A través d’un exemple concret de genètica forense es practicaran els conceptes de la genètica mendeliana. També s’aprendran a reconèixer els diferents tipus de cèl·lules que componen la sang i es compararan mostres sanguínies de persones sanes i de persones amb alguna malaltia sanguínia.

El taller té una durada de 2 hores.

Tot el material necessari per dur a terme el taller serà facilitat per BIOcomuniCA’T. El preu del taller inclou un dossier individual per alumne.

més informació

El preu del taller és de 300 euros per classe (max. 30 alumnes). Per centres educatius de fora de Barcelona cal sumar les despeses de desplaçament (0.4€ per Km).