Gens i ambient

L’Alzheimer és una malaltia multifactorial. Interpreta el quadre clínic d’hipotètics pacients visualitzant plaques amiloides i analitzant les possibles causes genètiques i ambientals implicades.

S’utilitzaran tres tècniques (un test de genotipació, una anàlisi d’activitat enzimàtica i les tècniques d’imatge cerebral) per interpretar el quadre clínic d’hipotètics pacients i s’avaluarà el risc de malaltia d’Alzheimer. Els resultats de les anàlisis permetran aprendre què són les malalties multifactorials.

El taller té una durada de 2 hores.

Tot el material necessari per dur a terme el taller serà facilitat per BIOcomuniCA’T. El preu del taller inclou un dossier individual per alumne.

més informació

El preu del taller és de 300 euros per classe (max. 30 alumnes). Per centres educatius de fora de Barcelona cal sumar les despeses de desplaçament (0.4€ per Km).