Gens, teixits i òrgans

Aprèn com s’ho fa un organisme per construir tots els òrgans i teixits que el formen a partir del mateix ADN. Extreu ADN de diferents òrgans i mira com canvia l’expressió gènica de cada teixit.

S’extraurà ADN de diferents teixits. Mitjançant l’ús de bases de dades públiques s’aprendrà perquè alguns gens són específics per a un teixit concret, i quin paper tenen aquests gens en la diferenciació cel·lular.

El taller té una durada de 2 hores.

Tot el material necessari per dur a terme el taller serà facilitat per BIOcomuniCA’T. El preu del taller inclou un dossier individual per alumne.

més informació

El preu del taller és de 300 euros per classe (max. 30 alumnes). Per centres educatius de fora de Barcelona cal sumar les despeses de desplaçament (0.4€ per Km).