Regulació gènica

Moltes malalties com el càncer o la diabetis són el resultat d’alteracions en l’expressió de molts gens. Prepara un microarray i visualitza els canvis en l’expressió gènica per entendre les causes de malalties multifactorials i la utilitat de la medicina personalitzada.

S’analitzaran els canvis en l’expressió simultània de múltiples gens utilitzant la tècnica de microarray. Es veurà com diferents gens poden interaccionar i com uns gens influencien a altres gens. També s’estudiarà com, a través dels patrons d’expressió gènica, es poden determinar estats patològics.

El taller té una durada de 2 hores.

Tot el material necessari per dur a terme el taller serà facilitat per BIOcomuniCA’T. El preu del taller inclou un dossier individual per alumne.

més informació

El preu del taller és de 300 euros per classe (max. 30 alumnes). Per centres educatius de fora de Barcelona cal sumar les despeses de desplaçament (0.4€ per Km).